Monu Family Paying Guest House

D8/4 Kalika  Gali , Near Kashi Vishwanath Temple and Dashashwamedh Ghat

Varanasi 221001 , Uttar Pradesh, India

Phone- 0091-542-2400908

Mobile- 0091-8090129926

Whatsapp-0091-9307219198

Email- monufamilyguesthouse@gmail.com

Skype- monuvaranasi2000